Dit is de privacyverklaring van Krepel Group  (verder: Krepel). Deze verklaring is van toepassing op alle informatie die Krepel verwerkt van haar websitebezoekers (http://www.krepel.com, (potentiële) klanten en leveranciers. Krepel hecht grote waarde aan de bescherming van privacy en gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die worden verzameld. In deze verklaring geven wij onder meer informatie over welke persoonsgegevens wij (onder meer) van websitebezoekers, (potentiële) klanten en onze leveranciers verzamelen, hoe wij deze persoonsgegevens verzamelen en hoelang de persoonsgegevens worden bewaard. Ook geven wij aan welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verzamelen.

 

1.      Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom verwerken wij deze gegevens?

 

  • (Potentiële) klanten

Het verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) klanten is voor ons noodzakelijk, bijvoorbeeld om uitvoering te geven aan bestellingen, om vragen van een (potentiële) klant over onze producten te beantwoorden en service te bieden. Ter uitvoering van een overeenkomst met een klant verwerken wij bijvoorbeeld contactgegevens, bedrijfsnaam, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens. Zonder deze gegevens kunnen wij mogelijk geen uitvoering geven aan de overeenkomst die met u of uw bedrijf is gesloten.

Tevens verwerken wij van potentiële klanten contactgegevens, bedrijfsnaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres, interesses en persoonsgegevens die mogelijk in een vraag of bericht aan ons zijn opgenomen. Wij verwerken deze persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang. Wij hebben deze gegeven namelijk nodig voor onze normale bedrijfsvoering.

 

  • Website

 

Inschrijving nieuwsbrief

Via onze website kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Om u onze nieuwsbrief te kunnen sturen vragen wij naar uw e-mailadres en voor- en achternaam. Wij mogen deze persoonsgegevens verwerken en u onze nieuwsbrief toesturen, als u ons hiervoor toestemming geeft.

 

Contactformulier

Met het contactformulier op onze website kun je ons vragen stellen, klachten indienen en aanvullende informatie vragen over onze producten en diensten. Om gevolg te geven aan uw bericht aan ons en/of om uw bericht aan ons te kunnen beantwoorden, verzamelen wij bijvoorbeeld uw e-mailadres, voor- en achternaam, link naar uw website en IP-adres. Het kan ook voorkomen dat u zelf persoonsgegevens invult in het bericht dat u ons stuurt. Deze persoonsgegevens verzamelen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang. Zonder deze gegevens kunnen wij namelijk uw bericht niet (naar behoren) beantwoorden.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën (voor het leesgemak hierna gezamenlijk aangeduid als ‘cookies’) om aanvullende gegevens over het gebruik van onze website te verzamelen en onze diensten te verbeteren.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die tijdens een bezoek aan onze website op uw harde schijf worden geplaatst. Dankzij deze cookies hoeft u bij een later bezoek bijvoorbeeld niet opnieuw dezelfde informatie in te voeren of taalinstellingen te kiezen en kunnen wij de algehele gebruikerservaring van onze website verbeteren. 

Cookies op onze website

In de onderstaande tabel is vermeld welke cookies op onze website gebruikt worden (http://www.krepel.com), waarvoor deze gebruikt worden en gedurende welke periode de hiermee verzamelde persoonsgegevens worden bewaard.

Naam

Functie

Vervaltermijn

__utmb

Analytics

24 maanden

__utmz

Analytics

24 maanden

__utmc

Analytics

24 maanden

__utmt

Analytics

24 maanden

__utma

Analytics

24 maanden

 

 

 

Cookies toestaan

Wij plaatsen alleen marketing gerelateerde cookies als u hiervoor toestemming geeft. Toestemming geven kan door bij uw eerste bezoek aan onze website bij de cookiemelding op ‘Akkoord’ te klikken. Dit is echter niet verplicht; ook als u ons geen toestemming geeft voor het gebruiken van marketing gerelateerde cookies, dan kunt u onze website gebruiken. Onze website zal dan echter niet optimaal werken. Eens gegevens toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar info@krepel.nl. De intrekking van uw toestemming doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking.

 

Cookies verwijderen of blokkeren

U kunt onze cookies te allen tijde verwijderen of blokkeren. Onderstaande links beschrijven per browser hoe cookies geblokkeerd of verwijderd kunnen worden:

 

  • Leveranciers

 

Als wij producten of diensten inkopen, dan verwerken wij persoonsgegevens van (het personeel van) onze leverancier. Denk hierbij aan voor- en achternaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, functiegegevens en gegevens over afleverdata en tijden. Deze persoonsgegevens verzamelen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang. Wij hebben deze gegevens namelijk nodig om bestellingen te doen en de aflevering van geplaatste bestellingen in goede banen te leiden.

Toestemming intrekken

Indien wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op uw toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde eenvoudig intrekken door een e-mail te sturen naar info@krepel.nl. De intrekking van uw toestemming doet echter niet af aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan deze intrekking.

 

2.      Beveiliging van uw gegevens

Krepel hecht grote waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Daar hoort ook een zorgvuldige beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens bij. Binnen Krepel zijn daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens.

3.      Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Ons uitgangspunt is dat wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Van dit uitgangspunt kan worden afgeweken, bijvoorbeeld als wet- of regelgeving een andere bewaartermijn voorschrijft.

4.      Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

In sommige gevallen moeten wij derden inschakelen om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. De categorieën derden waaraan wij persoonsgegevens doorgeven zijn:

  • Hostingpartijen;
  • IT-dienstverleners

 

5.      Uw rechten

U kunt de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken:

  • Inzage vorderen in de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld.
  • Persoonsgegevens laten corrigeren van fouten.
  • Persoonsgegevens laten verwijderen.
  • De verwerking van uw persoonsgegevensverwerking beperken.
  • Ons verzoeken uw persoonsgegevens door te sturen naar een andere organisatie.

U kunt ook bezwaar maken over het gebruik door ons van uw persoonsgegevens.

Als u (een van) de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Wij kunnen u vervolgens vragen om aan aanvullende informatie aan te leveren, zodat wij uw identiteit kunnen bevestigen.

6.      Klacht indienen

Als u ontevreden bent over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de toezichthouder. Dit is in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u meer informatie vinden over hoe een klacht kan worden ingediend.

 

7.      Aanpassingen

Het kan voorkomen dat Krepel haar beleid met betrekking tot persoonsgegevens aanpast. Als dit enige gevolgen heeft voor de wijze waarop Krepel met uw persoonsgegevens omgaat, dan zullen wij deze Privacyverklaring aanpassen. De laatste versie van de privacyverklaring zal steeds op de website van Krepel worden gepubliceerd. Wij raden u daarom aan deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken.

8.      Contact met Krepel

Als u vragen of klachten heeft over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen:

Krepel Group

Postbus 2

7380 AA Klarenbeek

Tel.: 055-3011341

info@krepel.nl