• Duurzaam 1
  • Duurzaam 2

Duurzaamheid speelt een zeer belangrijke rol binnen onze organisatie. Wij zijn ons meer dan bewust van het feit dat we werken met een natuurproduct. En daarom gaan we zuinig om met onze belangrijkste grondstof hout. Waar mogelijk wordt ieder stukje hout gebruikt en verwerkt in onze luxe houten verpakkingen. Het resterende afvalhout en zaagafval wordt gebruikt als biomassa voor onze moderne verbrandingsoven. Met deze oven verwarmen wij onze productielocaties en kantoren. Uiteraard leidt de bewuste manier van omgaan met onze voornaamste grondstof tot kostenbesparingen. Maar evenzo belangrijk is dat wij door het maximaal benutten van deze grondstof CO2 onttrekken uit de atmosfeer. Hout is immers CO2 vastleggend en door hout te verwerken leggen we CO2 duurzaam vast.

FSC ®-keurmerk
Om deze visie extra te accentueren beschikt Krepel over het FSC®-certificaat en kunnen wij op aanvraag FSC®-gecertificeerde luxe houten verpakkingen leveren. Het FSC®-keurmerk verzekert dat dit hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Hiervoor wordt de volledige keten van bos tot eindafnemer regelmatig streng gecontroleerd. Daarnaast wordt binnen ons bedrijf in Nederland groene stroom gebruikt en beschikken we over het certificaat Groen Garanties.

Omgeving
Wij werken in harmonie met onze omgeving en ondersteunen daarom projecten in onze directe omgeving, maar ook elders in Nederland. Dit doen we onder andere in samenwerking met Staatsbosbeheer, dat zich inzet voor duurzaam bos- en natuurbeheer. Eén van de projecten waar wij bij betrokken zijn is het Bentwoud, een groot natuurgebied in ontwikkeling, gelegen nabij Zoetermeer. Hier wordt een landschap bestaande uit bos, waterpartijen, moeras en grazige weiden gerealiseerd ten behoeve van natuur en recreatie. Krepel neemt in het plan de aanplant van 1 hectare bos voor zijn rekening. www.bentwoud.info

Toekomst
De ontwikkeling in duurzaam ondernemen is een continue proces binnen onze onderneming. Krepel volgt de ontwikkelingen niet alleen op de voet, ook stelt het zijn kennis graag ter beschikking om zo gezamenlijk met de gehele keten tot nieuwe inzichten te komen.